Hadrozaver

»VELIKI KUŠČAR«
Rod: Hadrosaurus
Največja dolžina: 7-10 m
Obdobje: pozna kreda (pred 75–80 milijoni let)
Hrana: rastline
Življenjsko okolje: gozdovi in močvirja
Fosilne najdbe: Severna Amerika – New Jersey v ZDA

Edini znani fosil tega dinozavra je odkril ljubiteljski paleontolog William Parker Foulke v New Jersey-u, ZDA, leta 1858. To je bilo prvo skoraj popolno odkrito okostje dinozavra na svetu. Manjkala je samo lobanja, ki pa je niso nikoli odkrili. Hadrozaver je spadal v skupino račjekljunih dinozavrov, za katere je značilen širok, sploščen kljun. Predvidevajo, da je tekel po dveh nogah. Tehtal je 7 do 8 ton, v višino je meril 3 metre. Njegovo okostje je bilo tudi prvo okostje dinozavra, ki so ga razstavili v muzeju.

Dežela dinozavrov v Arboretumu

Advertisements