V steklenjaku pri pristavi tudi letos poplesavajo krhki in graciozni tropski metulji. Opazujete lahko razvojne stopnje njihove popolne preobrazbe. Barve, vzorci in edinstvenost vrst kot so morfo, sovjeoki metulj, pisanček ali monarh, vas bodo ponesle v eksotični svet. Razstavo si lahko ogledate do 23. septembra 2018.

Predstavljamo vam metulje, ki si jih lahko ogledate v tem tednu:


Vrsta: Morpho polyphemus – beli morfo
Družina: Morphidae
Hrana: Gosenice se hranijo z listi pernatolistne gvarane (Paullinia pinnata) in listi majhnih tropskih dreves iz rodu Inga. Metulji se hranijo s sokovi gnilega sadja.
Habitat: Tropski predgorski gozdovi z izrazito suho sezono do 1200 m n. v.
Razširjenost: Srednja Amerika, od Mehike do Kostarike
Zanimivosti: Samica odloži jajčeca posamično. Leti izrazito hitro in neenakomerno.


Vrsta: Caligo eurilochus – sovjeoki metulj (slika zgoraj),
Caligo memnon – bledi sovjeoki metulj (slika spodaj)
Družina: Brassolidae
Hrana: Gosenice se hranijo z listi širokolistne kalateje (Calathea latifolia) in širkoovršnolistne helikonije (Heliconia latispatha), vrstami iz rodu Heycium in različnimi podvrstami bananovcev. Na bananovcih se pogostijo tudi s sadeži. Metulji se hranijo s sokovi gnilega sadja ter s cvetličnim nektarjem različnih vrst.
Habitat: Široko razširjen in pogost metulj v mokrih gozdni habitatih do
1600 m n. v., na atlantskih in tihomorskih pobočjih.
Razširjenost: Od Mehike do porečja Amazonke
Razpon kril: 77–91 mm
Zanimivosti: Največji metulji med kostariškimi vrstami. Na spodnji strani kril so velika očesa, ki spominjajo na sovje oči. Samica odloži veliko jajčec iz katerih se v 3-5 dneh izležejo gosenice. Gosenice so hud škodljivec v nasadih bananovcev.
Bledi sovjeoki metulj se od sovjeokega metulja razlikuje po svetlejši barvi na spodnji strani prednjih kril.


Vrsta: Heliconius erato – rdeči poštar
Družina: Heliconidae
Hrana: Gosenice se hranijo z listi različnih vrst pasijonk. Metulji ne izgubljajo časa z nabiranjem cvetličega nektarja, ampak se raje hranijo s pelodom spreminjevalke Lantana camara.
Habitat: Robovi tropskih deževnih gozdov, od nižin do gorskih pobočij na atlantski in tihomorski strani (do 1600 m n.v.), vzdolž gozdnih robov, na kavnih plantažah in odprtih pašnikih
Razširjenost: Od južnega Teksasa (ZDA) do severnih predelov Argentine
Razpon kril: 31–37 mm
Zanimivosti: Samica odloži do štiri jajčeca na vršičke pasijonk. Ko gosenicam zmanjka hrane, si poiščejo novo rastlino. Pelod spreminjevalk je bogat z aminokislinami, ki dajejo krilom teh metuljev izrazito barvo. Večina plenilcev (ptiči, kuščarji, opice, bogomoljke) se mu običajno izogiba zaradi neprijetnega okusa in barvnega vzorca podobnega strupenim vrstam (Müllerjeva mimikrija). Samci med parjenjem samico zaznamujejo z ”anti-afrodizijakom” (diši podobno kot nepozebnik), ki odganja druge samce. Vonj se ohrani več tednov, celo mesecev.


Vrsta: Heliconius hecale
Družina: Heliconidae
Hrana: Gosenice se prehranjujejo z listi Ørstedove pasijonke (Passiflora oerstedii). Metulji se hranijo z nektarjem različnih rastlin, najpogosteje pa obiskujejo vrste iz rodov Psiguria in Gurania.
Habitat: Zelo razširjena vrsta. Najdemo jo od deževnih pragozdov do odprtih pašnikov, živi na atlantskih in tihomorskih pobočjih Kostarike do 1700 m n. v.
Razširjenost: Od Mehike do Peruja (porečje Amazonke)
Razpon kril: 42–50 mm
Zanimivost: Metulji agresivno branijo cvet, na katerem se hranijo, pred drugimi metulji.


Vrsta: Heliconius doris
Družina: Heliconidae
Hrana: Gosenice se hranijo na pasijonkah Passiflora ambigua in P. ligularis. Metulji se hranijo z nektarjem spreminjevalk, samice pa tudi s pelodom vrst iz rodov Psiguria in Psychotia.
Habitat: Vsi gozdni habitati do 1200 m n. v.
Razširjenost: Od Mehike do porečja Amazonke
Razpon kril: 35–45 mm
Zanimivost: Od vseh ostalih vrst tega rodu se razlikuje po izredno raznolikih barvnih vzorcih. Ti so lahko rumeni, rdeči, modri, zeleni ali kombinacija le-teh. Vzorec na krilih ne ustreza nobenemu mimikrijskemu vzorcu.


Vrsta: Heliconius melpomene – poštar
Družina: Heliconidae
Hrana: Gosenice se hranijo na strupenih pasijonkah vrst Passiflora oestedii in P. menispermifolia. Metulji se hranijo z nektarjem vrst iz rodov Lantana, Hamilia in Cissus, pelod pa nabirajo v glavnem na vrstah iz rodu Psiguria.
Habitat: Je samotar. Najpogosteje se pojavlja na odprtih področjih in vzdolž gozdnih robov do 1000 m n. v., pa tudi na bregovih rek in potokov.
Razširjenost: od Mehike do Brazilije, tudi pobočja Andov
Razpon kril: 35–39 mm
Zanimivosti: Izogiba se sončnim predelom. Vidi v UV spektru, kar mu omogoča razlikovanje med majhnimi razlikami v obarvanosti kril drugih metuljev – s tem je preprečeno parjenje z drugimi vrstami. V primerjavi z drugimi vrstami tega rodu je manj pogosta vrsta. Gosenice vgradijo strupe, ki jih zaužijejo s hrano, v telo in so zato neužitne za plenilce. Metulji svarijo plenilce z živo obarvanimi vzorci kril (Müllerjeva mimikrija). Kadar so v nevarnosti, oddajajo močan vonj.


Vrsta: Papilio palinurus – smaragdni pavjeoki lastovičar
Družina: Papilionidae
Hrana: Gosenice se hranijo z listi evodij.
Habitat: Azijski pragozdovi
Razširjenost: JV Azija
Razpon kril: 80–100 mm
Zanimivost: Metulji letijo zelo hitro. Krila niso obarvana s pigmenti, ampak gre za odboj svetlobe na mikrostrukturah krilnih lusk.


Vrsta: Papilio dardanus – afriški lastovičar
Družina: Papilionidae
Hrana: Gosenice se hranijo z listi rutičevk (z listi vrst Clausena anisata, Teclea natalensis, Toddalia asiatica in Vepris eugeniifolia, ter listi vrst iz rodov Calodendrum, Citrus in Zanthoxylum) ter z vrstami iz rodu Xymalos.
Razširjenost: Pogost in široko razširjen v podsaharski Afriki
Razpon kril: 100–120 mm
Zanimivost: Sprednja krila samcev so bela s črnimi pikami, na zadnjih krilih imajo dolg repek. Samice nimajo repka in se pojavljajo v različnih oblikah – vse oponašajo druge, neužitne vrste metuljev (Betesova mimikrija).


Vrsta: Papilio constantinus – Konstantinov lastovičar
Družina: Papilionidae
Hrana: Gosenice se hranijo na različnih vrstah rutičevk (Vepris reflexa, V. lanceolata, V. undulata, Teclea trifolatum, T. nobilis in T. gerrardii) ter vrstah iz rodov Clausena in Citrus. Metulji se hranijo s cvetličnim nektarjem.
Razširjenost: Razširjen v podsaharski Afriki
Razpon kril: Pri samcih 70–90 mm, pri samicah 80–95 mm
Zanimivost: Letajo v toplejšem delu leta.

 

Pripravila: Zorica Zrim, univ. dipl. biol.
Fotografije: Zorica Zrim, univ. dipl. biol. in Mateja Račevski, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Advertisements