V aprilu smo pripravili vodeni ogled za dijake Šolskega centra Celje. Po koncu obiska smo se dogovorili, da bodo dijaki v okviru predmeta LUM pripravili projekt na temo tulipanov, kjer bodo nekoliko raziskali njihovo zgodovino in se poučili tudi o njihovi simboliki v umetnosti.

Čeprav so tulipani v Arboretumu odcveteli, vam v spomin nanje predstavljamo likovne in fotografske vtise dijakov po obisku pri nas.

Marca letos smo se z dijaki prvih letnikov Gimnazije Lava in Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije odločili, da naše likovno ustvarjanje pri predmetu LUM posvetimo pomladi in to tako, da učiteljem in staršem predstavimo tulipan, saj je to cvetlica, ki nas na naših vrtovih že zgodaj spomladi razveseljuje s cvetovi najrazličnejših barv in oblik.

Ugotovili smo, da so tulipan občudovali že Perzijci, oboževali so ga Osmani, v Evropi pa si je priljubljenost pridobil šele konec 16. in v začetku 17. stoletja. Ni le krasil vrtov bogatih posvetnih vladarjev in cerkvenih dostojanstvenikov, zelo radi so ga upodabljali tudi umetniki. Svoje mesto je našel na različnih prestižnih okrasnih in uporabnihter liturgičnih predmetih, upodabljali so ga v večjih cvetnih kompozicijah, na grafičnih listih, znašel pa se je tudi v številnih pesmih in romanih.

Danes ga srečujemo povsod. Krasi naše vrtove, mestne parke, pa tudi kot rezano cvetje je prisoten v marsikaterem domu. Včasih, v 16. in 17. stol., pa so si to cvetlico lahko privoščili le zelo bogati in pomembni ljudje: kralji in plemstvo, cerkveni dostojanstveniki, zdravniki ter bogati trgovci. Nekatere posebno redke vrste tulipanov so bile zelo drage in zbiralci so jih plačevali celo z zlatom. Med ljudmi je povzročal zavist in nekateri, ki si ga z denarjem niso mogli kupiti, so si čebulice tulipanov prisvojili celo na nelegalen način (kraja, uboj). Z umetnostjo križanja so dosegli bogato paleto barv in vzorcev, le črnega tulipana, ki so si ga tako zelo želeli, še do danes niso uspeli vzgojiti.

Simbolika tulipana se je v evropski ikonografiji razvila dokaj pozno. Vezana je na barvo in obliko cvetov, čas in trajanje cvetenja, na denar. Tulipan je simboliziral neizmerno bogastvo, dober standard in visok položaj v družbi. Ker je bil povezan z bogastvom, je pomenil tudi napuh in ničevost ter zaradi svojega kratkega cvetenja minljivost vsega zemeljskega.

Dijaki so z različnimi slikarskimi tehnikami upodobili njim novo, a zanimivo in bogato simboliko te rastline. Poigrali pa smo se tudi z »ustvarjanjem« novih vrst tulipanov. Ker je svet barv, linij in domišljije neomejen, smo ustvarili vsak svoj tulipan. Uspeli smo celo v najtežji nalogi: predstavljamo vam tudi črni tulipan.

Naše raziskovanje te tako lepe in krhke cvetlice smo zaključili z obiskom Arboretuma Volčji potok, kjer smo tulipane doživeli neposredno, v vsej njihovi lepoti. Nismo se mogli premagati, da ne bi nekaj pogledov na to barvno bogastvo za vedno ohranili z zapisom v obliki digitalne fotografije.

V medpredmetni povezavi, ki sta jo vodila profesorica umetnostne zgodovine Darja Povše in profesor informatike Tomislav Viher (LUM, INF) so sodelovali dijaki in dijakinje Šolskega centra Celje: Gimnazija Lava (1.a, 1.c, 1e) in Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije (M1d in M1e). Predstavljamo Vam nekaj likovnih del in posnetkov, ki so jih ustvarili naši dijaki.

Pripravila: Aleksandra Zidar, univ. dipl. etnol. in kult. antrop.

Advertisements